Diferència de les classes de repàs i la nostra metodología:

Classes de repàs Programa STOP-FRACÀS
Crea dependència Ensenya a ser autònom
Necessitat de suport constant Pot requerir soport puntual
Elimina la motivació Manté la motivació i implicació
Molt car a mig-llarg termini Estalvies diners a mig- llarg termini
Salvarà una asignatura És extrapolable i tindrà eines per aprovar-les totes
No intervé en la familia Necesita el suport familiar per funcionar

Com es pot observar en la taula comparativa, l’eficiència del nostre programa és molt més beneficiosa tant per l’alumne com per la familía. L’alumne tindrà al seu abast les eines necessàries per estudiar de manera autònoma. Alhora, estarà motivat per portar-ho a terme per això mateix, perquè no dependrà de ningú. La familía estalviarà diners a mig termini. Amb l’intens treball de 3 mesos, no necessitarà contractar professors particulars per ajudar a estudiar al seu fill.

 

Anàlisi dels costos i beneficis

A continuació, detallem una relació dels costos i beneficis que comporten a curt plaç les classes de repàs i la metodologia del programa STOP-FRACÀS. Volem fer  visible amb dades numériques part dels beneficis que comporta el programa, en termes econòmics.

Classes de repàs:

8 mesos de classes x 4 setmanes x 2h de clase a la semana x 15€/h= 960€ en classes particulars

Programa STOP-FRACÀS:

T’estalvies 53%€ el primer any, i el següent podràs prescindir de les classes particulars.