Aquesta setmana estic treballant en profunditat el tema del bullying i que millor que fer-vos cinc cèntims.

És un tema que està molt al dia però segueix sent «ese gran desconocido». Doncs els autors defineixen el bullying com una conducta de persecució física o psicològica que realitza un alumne contra un altre, al que tria com a víctima d’atacs continus. L’acció és negativa i intencionada, i situa a la víctima en una posició que difícilment pot sortir pels seus propis mitjans.

Per ser considerat bullying ha de tenir les tres característiques que esmento a continuació:

 • Existeix un desequilibri o abús de poder.
 • hi ha una repetició dels incidents al llarg del temps
 • hi ha intencionalitat per part de l’agressor o agressors

Estem parlant de bullying sempre que parlen de: maltractament físic, maltractament verbal i exclusió social. El maltracte psicològic està present en totes les categories.

Com podem detectar que el nostre fill/a està patint bullying?

 • A l’escola són objecte de burla, bromes desagradables, li posen mots, l’insulten, es troben indefensos i acaben perdent, en els jocs són els últims en ser triats, en el pati es queden a prop dels professors, no tenen amics…
 • A classe: tenen dificultats per parlar, donen una impressió d’inseguretat, tenen aspecte trist, presenta deteriorament gradual del rendiment escolar…
 • A casa: tornen amb la roba trencada, els llibres brut o perduts, no volen anar a l’escola, eviten certs llocs, fan camins il·lògics per anar a l’escola, tenen malsons…

 

Com hem de reaccionar els pares davant d’un cas de bullying? Les orientacions que des d’aquí dono pels pares son:

Si penses que el teu fill/a pot estar implicat en conductes agressives o pot ser víctima de maltracte per part dels companys…

 • Reacciona amb calma
 • Anima’l a parlar i demana-li que t’expliqui que està passant. És important per valorar la gravetat de la situació.
 • Parla amb el tutor de l’escola o institut.
 • Si està involucrat en conductes agressives, fes-li veure que es passa de la ratlla. Ajuda-li a trobar formes no agressives de relacionar-se.
 • Si està en rol de víctima, fes-li veure que el que li passa no és per culpa seva, que li pot passar a qualsevol, i que entre tots l’ajudareu a superar-ho. Si cal, es demana ajuda a un professional.
 • És important expressar al centre educatiu la vostra preocupació. intenteu trobar sol·lucions positives junts, per a tots els implicats.
 • Educa al teu fill amb valors de respecte i tolerància.
 • Defineix normes clares i consistents.
 • Parleu sobre com afrontar els problemes.

Però sobretot, sobretot, és molt important fer-los veure que si saben d’algú que estigui passant per aquesta situació, o ells mateixos, ho han de fer saber!