Estudiar sense mètode porta com a conseqüència que l’activitat d’estudiar es torni monòtona i que estiguem exposats a distraccions internes.

Els coneixements ben assimilats facilitaran posteriors aprenentatges, tant d’altres conceptes dins de la mateixa matèria com nous coneixements de matèries diferents.

El programa PREPARA, proposa el mètode SQ4R, que consta de sis fases, a les quals li corresponen els noms en anglès:

1a: survey: examinar
2a: question: preguntar

I les 4R:

3a: Read: llegir
4a: Review: revisar
5a: Reciti: recitar
6a: Repass: repassar

Aquest mètode és una variant del mètode SQ3R creat per Francis P.Robinson en el seu llibre “*Effective *Study”

Aquest mètode és un mètode de capes. Ens permet anar assimilant a poc a poc i amb el menor esforç possible els coneixements que volem aprendre.

A continuació, faré una breu descripció de cadascuna de les fases.

1: examinar.  Consisteix a examinar superficialment el material a estudiar: títols, subtítols, gràfics, imatges, notes, resums….

2: preguntar. Es tracta de dedicar uns minuts per a preguntar-se què és el que sabem prèviament del tema.

3: llegir. Fem una lectura general del tema.

4: revisar. Consisteix a fer una lectura comprensiva mitjançant una anàlisi i una síntesi dels apartats estudiats.

5: recitar. Podem memoritzar els conceptes i dades més importants.

6: repassar. Repassem els coneixements apresos.

Què opines? consideres que et seria útil un mètode preestablert com aquest?

Consulta el nostre, el nostre mètode de treball en la nostra pàgina web

Deixa’ns els teus comentaris, estarem encantades de llegir-te!

(Contingut extret de: millora el rendiment en l’estudi amb el programa prepara)