La Programació Neurolingüística (PNL) va ser creada als anys setanta per Richard Bandler (matemàtic i psicòleg) i John Grinder (lingüista interessat en els processos de teràpia psicològica), que eren investigadors de la Universitat de Santa Cruz. Bandler i Grinder es van plantejar la possibilitat de detectar i analitzar la manera com es comporten les persones que en el seu camp professional són reconegudes per la seva efi càcia i habilitat i, a la vegada, estudiar els plantejaments terapèutics que s’havien mostrat efectius a l’hora d’ajudar les persones a canviar positivament les seves vides.

Però, què és la PNL?

La PNL és un conjunt d’eines i tècniques de comunicació i canvi que ens permeten detectar els canals de comunicació (nostres i del nostre interlocutor) per tal de fer més efectiu l’acte comunicatiu i que ens ajuden a reenfocar experiències passades per tal de deslliurar-les del seu component negatiu i convertir-les en font d’aprenentatge i de seguretat.

La PNL és el modelatge de l’excel·lència, és a dir, que s’entén com un mitjà per arribar a actuar com aquelles persones que considerem punteres en qualsevol aspecte de la vida.

La PNL representa un model de canvi, ja que ens permet controlar-nos en les situacions compromeses i decidir quin serà el nostre comportament, la nostra realitat.

La PNL és, sobretot, una pràctica, un conjunt de patrons, habilitats i tècniques per pensar i actuar de manera efectiva en la vida. Per la PNL és útil tot allò que ajuda les persones a aconseguir les seves pròpies fi tes tenint en consideració les circumstàncies del seu context.

Tot i que el concepte pot semblar, a primera vista, difícil de comprendre i/o de recordar, si en fem una descomposició lingüística i l’analitzem, trobarem que està format per les parts següents:

  • Programació: és un terme extret de la teoria sistèmica i de la cibernètica i fa referencia als “programes mentals” o patrons de comportament que es repeteixen de manera sistemática en la vida de les persones. Els nostres pensaments, les nostres emocions i les nostres accions segueixen patrons sistemàtics, ja que parteixen d’un sistema mental après des del mateix moment del naixement amb el qual anem construint la representació del nostre món. Des de la PNL, el terme «programació» s’entén com la codifi cació de les vivències pròpies o, amb altres paraules, com la possibilitat de modificar els actes i pensaments propis amb la finalitat d’obtenir uns resultats específics
  • Neuro: és una forma prefixada del terme «neûron» («nervi») que, en aquest cas, fa referencia al sistema neurològic, a la forma com utilitzem els sentits per traduir les vivències i representar-les mentalment (tant de manera conscient com inconscient). Representa la tesi, defensada des de la PNL, que tot comportament és el resultat d’uns processos neurofisiològics. També es refereix a la fisiologia i a la ment i a com ambdues funcionen com un sistema únic. En PNL, pensar, recordar, crear, imaginar i altres processos cognitius són el resultat de programes executats pel sistema nerviós. Esbrinar com pensem i la singularitat dels nostres processos mentals ens permetrà modifi car aquells comportaments que ens “boicotegen” i que ens impedeixen millorar en alguna de les àrees de la nostra vida.
  • Lingüística: la lingüística es refereix a la manera com utilitzem el llenguatge per explicar, tant a nosaltres mateixos com als altres, les experiències viscudes. Els patrons del llenguatge són una expressió del que som i de com pensem i, en aquest sentit, el terme «lingüística» fa referència a com els processos de conducta i de pensament es converteixen en “models” a partir de la representació, ordenació i seqüenciació que fem

Les aplicacions de la PNL són diverses:

  • Aplicacions terapèutiques i educatives: gestionar l’ansietat, l’estrès, les fòbies, la falta d’autoestima, els canvis de creences, etc.
  • Aplicacions organitzatives: gestionar la motivació, els conflictes, la comunicació, les negociacions, la persuasió, els problemes de relació, etc.a través del llenguatge i dels sistemes de comunicació.

A continuació concretem quines són les aplicacions terapèutiques i educatives, que són les que més ens interessen:

PNL per nens
Aplicada a la infància permet resoldre en poques sessions dificultats de comportament com: ajudar a verbalitzar les seves preocupacions i angoixes, a entendre als altres…

La PNL ofereix tècniques d’intervenció eficients per tractar diverses dificultats personals que sovint estan relacionades amb la falta de confiança en si mateix.
En les sessions de PNL amb nens poden ajudar-los en els diferents àmbits de la vida dels nens:

Àmbit familiar: circumstàncies com la posicion del nen en la família, rivalitats entre els germans, malalties, dificultat per expressar-se…
Àmbit escolar: poden donar-se situacions com la hiperactivitat, l’agressivitat, els problemes de concentració, timidesa, fracàs escolar…
Àmbit emocional: el nen pot experimentar pors, fòbies, malsons, irritabilitat, impulsivitat, rabietes…

PNL per adolescents
Les sessions de PNL amb adolescents poden ajudar en situacions diverses:
– Àmbit familiar: conflictes amb els pares, separacions, trobar el seu lloc en la família, dols…
– Àmbit escolar: hiperactivitat, problemes de concentració, falta de motivació, absentisme escolar…
– Àmbit emocional: pors, fòbies, agressivitat, rabia…
– Àmbit comportamental: consum d’alcohol, drogues, comportament de risc…

Gràcies al treball amb la PNL, els nens i els adolescents aprenen a conèixer-se i a expressar-se millor, a trobar el seu lloc i desenvolupar noves capacitats recolzant-se en les seves pròpies experiències d’èxit.

Vols saber com pot ajudar-te la PNL? Entra a www.aprendeaestudiar.es i veuràs com l’apliquem a l’estudi.

Recorda, si tens alguna consulta, no dubtis en preguntar-me!