Graduada en Psicologia amb menció en Anàlisi i Intervenció psicoeducativa (Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Màster en Coaching Educatiu.

Curs de PNL en entorns educatius.

PNL practitioner & coach professional.

Curs d’intervenció estratègica a l’infància i adolescència.

Reeducació psicopedagògica.

Dominar l’ortografia: el mètode visual.

Dificultats específiques d’aprenentatge

Didàctica e les matemàtiques (Red educa / Universitat Nebrija