Stop fracàs escolar: sessions regulars durant el curs escolar. ofereix sessions personalitzades de estratègies per millorar l’aprenentatge. En elles, es fusionen els coneixements d’aprenentatge amb les tècniques i estratègies de la PNL i el coaching per potenciar l’aprenentatge significatiu.

Treballem aspectes bàsics com són la lectura i comprensió de text, subratllat, resum i esquemes de text. Proporcionem estratègies de memorització, augment de la motivació i implicació i consecució d’objectius assolibles. Aprofundim també en un apartat específic per treballar l’organització eficaç del temps, ja que, no és necessari dedicar totes les hores del dia a estudiar, sempre i quan s’utilitzin les eines adequades. Així doncs, és importantíssim el treball que realitzem amb l’horari i l’agenda, tant setmanal, com trimestral.

L’objectiu és que l’alumne assoleixi les estratègies per millorar l’aprenentatge que li proporcionem per poder ser autònom a curt termini, amb la qual cosa es veu molt reforçat el tema de la motivació.

Disponible des d’octubre a maig.

 

Optimitza l’estudi: sessions regulars durant el curs escolar. Ofereix sessions personalitzades d’estratègies per millorar l’aprenentatge en adults. En elles, es fusionen els coneixements d’aprenentatge amb les tècniques i estratègies de la PNL i el coaching per potenciar l’aprenentatge significatiu. A més a més, s’aprofundeix en un apartat específic per treballar l’organització eficaç del temps, ja que, no és necessari dedicar totes les hores del dia a estudiar, sempre i quan s’utilitzin les eines adequades. Es recalca l’organització previa a l’exàmen i es treballa per afrontar-ho de la millor manera possible.

L’objectiu és que l’alumne assoleixi les estratègies per millorar l’aprenentatge que li proporcionem per poder ser autònom a curt termini, amb la qual cosa es veu molt reforçat el tema de la motivació.

Disponible des d’octubre a maig