Que és Aprende a estudiar?

 

Aprende a estudiar és un projecte que sorgeix a Barcelona donada de la demanda de classes particulars i de professors de reforç que necessiten els estudiants d’avui dia per poder fer front a les assignatures.

El fracàs escolar s’ha convertit en un dels grans cavalls de batalla del nostre país. Però, per què? Que estem fent malament? O per què es desmotiven els nostres fills?

Parlem de fracàs escolar quan un alumne no és capaç d’assolir el nivell de rendiment mig esperat per la seva edat i nivell pedagògic. El criteri actual per avaluar l’èxit o el fracàs dels alumnes a l’escola són les qualificacions, el fracàs es tradueix en suspensos. No es tracta d’un o dos suspensos en alguna avaluació, ja que pot ser normal. Parlem en concret d’aquells alumnes que suspenen habitualment i al finalitzar el curs escolar les seves qualificacions són negatives.

Nosaltres, però, anem més enllà de les qualificacions. Considerem fracàs, també, a la manca d’un aprenentatge significatiu. Són molts els casos en què un alumne té molt clars el contingut de l’assignatura però que la manera de ser avaluat no s’adapta a les seves necessitats i suspèn. També ens trobem sovint que el problema principal és no saber per on començar a estudiar o com organitzar-se.

 

A qui va dirigit?

El públic objectiu de les meves classes particulars no són només els nens i nenes que tenen dificultats específiques d’aprenentatge (com dislèxia, discalcúlia, TEL, TDAH) si no que també tots aquells estudiants que no saben organitzar-se el temps d’estudi, com estudiar les diferents assignatures o que volen millorar la seva concentració i capacitat d’aprenentatge.

 

Ajudo als estudiants que suspenen reiteradament a millorar el seu rendiment (nivell d’aprenentatge i qualificacions), motivació i autoestima, tant com el clima familiar que acostuma a veure’s afectat pels estudis.  I als estudiants que volen millorar la seva capacitat d’aprenentatge, a perfeccionar les tècniques d’estudi que utilitzen, l’organització del temps i com afrontar les avaluacions.

 

Qualsevol moment és perfecte per millorar la nostra capacitat d’aprendre. A més, l’edat adulta ofereix avantatges com el compromís i la necessitat experimentada d’evolucionar i millorar.