Què és Aprende a estudiar?

Aprende a estudiar és un projecte que sorgeix a Barcelona. Estava preocupada per la demanda de classes particulars i de professors de reforç que necessiten els estudiants d’avui dia per poder fer front a les assignatures; fins que vaig a començar a ocupar-me.  Aprende a estudiar és el resultat d’aquest procès d’involucració en la qualitat de l’aprenentage dels nostres estudiants.

El fracàs escolar s’ha convertit en un dels grans cavalls de batalla del nostre país. Però, per què? Que estem fent malament? O per què es desmotiven els nostres estudiants?

Parlem de fracàs escolar quan un alumne no és capaç d’assolir el nivell de rendiment mig esperat per la seva edat i nivell pedagògic. El criteri actual per avaluar l’èxit o el fracàs dels alumnes a l’escola són les qualificacions, el fracàs es tradueix en suspensos. No es tracta d’un o dos suspensos en alguna avaluació, ja que pot ser normal. Parlem en concret d’aquells alumnes que suspenen habitualment i al finalitzar el curs escolar les seves qualificacions són negatives.

Nosaltres, però, anem més enllà de les qualificacions. Considerem fracàs, també, a la manca d’un aprenentatge significatiu. Són molts els casos en què un alumne té molt clars el contingut de l’assignatura però que la manera de ser avaluat no s’adapta a les seves necessitats i suspèn. També ens trobem sovint que el problema principal és no saber per on començar a estudiar o com organitzar-se.

 

A qui va dirigit?

El públic objectiu de les meves classes particulars no són només els nens i nenes que tenen dificultats específiques d’aprenentatge (com dislèxia, discalcúlia, TEL, TDAH) si no que també tots aquells estudiants que no saben organitzar-se el temps d’estudi, com estudiar les diferents assignatures o que volen millorar la seva concentració i capacitat d’aprenentatge. És a dir, es tant per si ja et va bé, com per si estas trobant dificultats a l’hora d’aprendre.

Ajudo als estudiants que suspenen reiteradament adaptar-se als canvis, a aprendre, desaprendre i re-aprendre. El resultat obtingut d’aquest treball es veu reflactit en la millora del seu rendiment (nivell d’aprenentatge i qualificacions), motivació i autoestima, tant com el clima familiar que acostuma a veure’s afectat pels estudis.  I als estudiants que volen millorar la seva capacitat d’aprenentatge, a perfeccionar les tècniques d’estudi que utilitzen, l’organització del temps i com afrontar les avaluacions.

Qualsevol moment és perfecte per millorar la nostra capacitat d’aprendre. A més, l’edat adulta ofereix avantatges com el compromís i la necessitat experimentada d’evolucionar i millorar.

Pensa que: només canviem el nostres resultats quan fem algo diferent!