Problemes amb els estudis?

Què t’ofereix «Aprende a estudiar»?

Estratègies d’estudi eficients

Gràcies a la fusió de les estratègies del coaching amb la PNL i les tècniques d’estudi disposem d’un ampli ventall d’eines. Des de les  tècniques més senzilles com la comprensió de text i subratllat fins a estratègies de memorització, motivació i implicació.  Amb elles, aconseguim un aprenentatge més fàcil per l’estudiant i significatiu.

Organització del temps d’estudi

És imprescidible per l’estudiant portar una planificació assolible setmanal, mensual i trimestral/semestral per poder abastar tots els exàmens, deures, entregues de treballs… En les sessions de treball, ajudo als alumnes a aprendre a elaborar una planificació eficaç mitjançant els coneixements d’aprenentatge, memòria i neuroeducació.

Desenvolupament d’autonomia

L‘element distintiu de la nostra feina. L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a estudiar i organitzar-se, de tal forma, que al finalitzar els mesos de treball guiat, pugui aplicar-ho sol  en totes les assignatures.  Aquest factor es primordial, ja que augmenta la motivació i millora l’autoconcepte i això enforteix tot el procés.

Et puc ajudar si:

 • El teu fill va suspenent durant tot el curs i a última hora fa un sprint per aprovar i passar de curs
 • Cada curs has de contractar professors particulars de repàs
 • Veus que no es posa i/o que no te voluntat
 • Comenta que tot i que estudiï “no se li queda” o que “no sap per on posar-se a estudiar”
 • Creus que no sap organitzar-se
 • Has d’anar-li darrere per controlar que hagi fet els deures o que hagi estudiat per l’examen
 • No saps organitzar-te per preparar els exàmens.
 • No ets d’excel·lents.
 • Vas just tot el semestre i has de fer un sprint per aprovar.
 • Has necessitat suport per poder passar alguna assignatura.
 • Treus bones notes, però necessites una nota més elevada per poder accedir a estudis superiors.
 • Comences a estudiar amb temps un temari llarg i al final no t’enrecordes dels primers temes que havies estudiat.
 • Necessites optimitzar el teu temps d’estudi

No esperis a suspendre, anticipa’t i aprèn a estudiar!