Problemes amb els estudis?

Què t’ofereix Aprende a estudiar?

Estratègies d’estudi eficients

Organització del temps d’estudi

Desenvolupament d’autonomia

Gràcies a la fusió de les estratègies del coaching amb la PNL i les tècniques d’estudi disposem d’un ampli ventall d’eines. Des de les tècniques més senzilles com la comprensió de text i subratllat fins a estratègies de memorització, motivació i implicació. Amb elles, aconseguim un aprenentatge més fàcil i significatiu.

És important portar una planificació setmanal, mensual i trimestral/semestral per poder abastar tots els exàmens, deures, treballs…

Ajudem als nostres alumnes a aprendre a fer una planificació eficaç mitjançant els coneixements d’aprenentatge, memòria i neuroeducació

L‘element distintiu de la nostra feina. L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a estudiar i organitzar-se, de tal forma, que al finalitzar els mesos de treball guiat, pugui aplicar-ho sol  en totes les assignatures.  Aquest factor es primordial, ja que augmenta la motivació i millora l’autoconcepte i això enforteix tot el procés.

Programes de treball

Stop fracàs escolar

Optimitza l’estudi

Monogràfics

Programa destinat a alumnes de primària i secundària. És ideal per casos que no saben com posar-se a estudiar, per molt que estudiï no se li queda, no sap organitzar-se, ho deixa tot per l’últim moment…

Programa destinat a alumes d’estudis superiors (batxillerat, universitat i adults). Ideal per casos en que es volen millorar les qualificacions, la organització pels exàmens, treure més rendiment de les hores d’estudi…

Programes curts i específics per treballar aspectes concrets, una vegada s’ha fet un bon treball previ i cal un petit suport.

No esperis a suspendre, anticipa’t i aprèn a estudiar!