El programa «Optmitza l’estudi” t’ofereix sessions personalitzades d’estratègies per millorar l’aprenentatge en adults. En elles, es fusionen els coneixements d’aprenentatge amb les tècniques i estratègies de la PNL i el coaching per potenciar l’aprenentatge significatiu. A més a més, s’aprofundeix en un apartat específic per treballar l’organització eficaç del temps, ja que, no és necessari dedicar totes les hores del dia a estudiar, sempre i quan s’utilitzin les eines adequades. Es recalca l’organització previa a l’exàmen i es treballa per afrontar-ho de la millor manera possible.

Treballem aspectes bàsics com són la lectura i comprensió de text, subratllat, resum i esquemes de text. Proporcionem estratègies de memorització, augment de la motivació i implicació i consecució d’objectius assolibles. Aprofundim també en un apartat específic per treballar l’organització eficaç del temps, ja que, no és necessari dedicar totes les hores del dia a estudiar, sempre i quan s’utilitzin les eines adequades. Amb les estratègies per millorar l’aprenentatge en adults, ajudem a compaginar la vida personal amb l’estudi. Així doncs, és importantíssim el treball que realitzem amb l’horari i l’agenda, tant setmanal, com trimestral.

El nostre objectiu és que l’alumne assoleixi les estratègies per millorar l’aprenentatge que li proporcionem per poder ser autònom a curt termini, amb la qual cosa es veu molt reforçat el tema de la motivació.

Aquest programa té dues versions: la versió intensiva (que dura 3 mesos) i la super intensiva (que dura 2 mesos).

Característiques del programa:

  • Intensiu: 3 mesos / 2 mesos
  • Concentrat: sessions d’una hora setmanal (hora i mitja en «super intensiu)
  • Còmode: les sessions són al domicili de l’alumne, per aprofundir al màxim en el lloc habitual de treball
  • Eficaç: metodologia dissenyada per desenvolupar l’autonomia de l’alumne
  • Econòmic: en tant que al finalitzar el programa prescindiràs de les classes de particulars de diferents assignatures
  • S’ofereix un servei personalitzat en funció de les necessitats individuals, en el que l’alumne interacciona amb un professional de la psicologia i el coaching.