Múltiples són els casos de alumnes que treuen males notes i no assimilen els coneixements de forma profitosa. Múltiples també són les causes. Pot ser degut a problemes d’aprenentatge, manca de recursos, falta d’estudi, incompatibilitat amb el professor, falta de motivació i autoestima, etc.

Ens trobem molts casos amb nens i adolescents que pensen que no serveixen, que són alumnes de suspens o que acostumen a treure notes dolentes. Aquesta percepció que tenen sobre ells mateixos és negativa i els fa que s’endarrereixi el seu procés d’aprenentatge. A no ser que alguna malaltia específica ho impedeixi, qualsevol nen que s’ho proposi, estableixi un pla i porti a terme una acció d’estudi adequada pot treure bones notes.

Les tècniques per aprendre a estudiar no van dirigides només a alumnes amb dificultats o problemes d’aprenentatge. També són per aquells que treuen bones o molt bones notes, i busquen l’excel·lència o estudiar la carrera que desitgen. Considerem que, un dels errors més comuns és pensar que ja sabem estudiar.

De ben segur que t’has trobat alguna vegada en alguna d’aquestes situacions:

  • El teu fill va suspenent durant tot el curs i a última hora fa un sprint per aprovar i passar de curs
  • Cada curs has de contractar professors particulars de repàs
  • Veus que no es posa i/o que no te voluntat
  • Comenta que tot i que estudiï “no se li queda” o que “no sap per on posar-se a estudiar”
  • Creus que no sap organitzar-se
  • Has d’anar-li darrere per controlar que hagi fet els deures o que hagi estudiat per l’examen.

Si t’has sentit identificat en alguna d’aquestes situacions, podem ajudar-te! Aquestes expressions són les que acostumen a envoltar als estudiants que pateixen fracàs escolar