fbpx

Lloc d'estudiTens lloc fix per estudiar?
Estudies en una habitació allunyada de sorolls, TV, ràdio, telèfon, etc?
Està ordenada la teva taula d'estudi sense tenir objectes que puguin distreure?
Tens llum suficient per estudiar sense forçar la vista?
Quan et poses a estudiar, tens a mà tot el que necessitaràs?
Quan pots, ¿utilitzes també altres llibres de consulta, la biblioteca o Internet per estudiar?

Planificació de l'estudi
Tens un horari acordat per al descans, l'estudi el temps lliure, els amics, la família, etc.?
Has programat el temps que dediques a l'estudi diàriament?
Organitzes el teu temps d'estudi amb totes les assignatures que has d'estudiar i els treballs que has de fer?
Estudies, com a mínim, cinc dies a la setmana?
En el teu temps d'estudi inclous períodes de descans?
Reserves algun període de temps dedicat a l'estudi per al repàs de temes ja estudiats?

Mètode d'estudi
Llegeixes prèviament la lliçó abans d'estudiar-la detingudament?
¿Subratlles les idees i les dades importants?
Utilitzes el diccionari per conèixer el significat o l'ortografia d'alguna paraula?
Estudies de forma activa, formulant preguntes a les que intentes respondre per comprovar que saps expressar el que s'ha après?
Portes al dia les assignatures, treballs, etc.?
Realitzes esquemes, resums o mapes conceptuals de cada tema o lliçó?

Suport a l'estudiConeixes les orientacions que et proporciona la programació didàctica de les assignatures?
Acudeixes a la tutoria sempre que ho necessites, per millorar la teva execució de l'estudi?
Consultes amb el professor les dificultats que trobes en la matèria?
Demanes l'ajuda i assessorament del professor per a l'organització i el desenvolupament dels teus estudis, la realització dels treballs, aclariment de dubtes, etc.?
Amplies amb altres llibres, o amb l'ordinador, els continguts de la matèria, que completin o aclareixin els temes o les lliçons?
Agafes apunts a classe de les explicacions del professor, i els utilitzes per estudiar?

Preparació per a l'avaluacióCreus que l'avaluació es prepara millor amb l'estudi del dia a dia que amb els esforços a última hora en vigílies dels exàmens?
Realitzes els treballs proposats i altres activitats recomanades en el temps fixat?
Utilitzes els esquemes de cada tema per realitzar els repassos?
T'informes amb temps dels criteris i les orientacions sobre l'avaluació de cada assignatura?
Practiques a respondre a hipotètiques preguntes d'examen de diversos tipus: de prova, objectiva, de resposta breu, de desenvolupament d'un tema, etc.?
T'informes, amb temps, de les circumstàncies i el desenvolupament dels exàmens i controls?

Nombre Email